گالری عکس

دیدن نمای کلی کارخانه و بخشهای گوناگون کارخانه از جمله سالن های تولید و دستگاه های مربوطه، می تواند دید شما را نسبت به کارخانجات کابل سازی تک وسیع تر کند.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه