کنترل کیفیت

شرکت کارخانجات کابل سازی تک در حال حاضر توانمندی تولید کابل های برق، ابزار دقیق و مخابرات را دارد و در آینده نزدیک کابل های سرب دار و کابل های فشار متوسط را نیز تولید خواهد نمود.

هدف سازمان

شرکت کارخانجات کابل سازی تک در حال حاضر توانمندی تولید کابل های برق، ابزار دقیق و مخابرات را دارد و در آینده نزدیک کابل های سرب دار و کابل های فشار متوسط را نیز تولید خواهد نمود. در جهت نیل به این هدف ارکان زیر سر لوحه کارسازمان قرار گرفته است:

1- بهره‌مندی از آخرین استانداردهای روز دنیا (از قبیل استاندارهای BS ، VDE، ISIRI و IEC)
2- استفاده از نیروی انسانی متخصص در بحث تولید، تضمین کیفیت محصول نهایی و کسب رضایتمندی مشتریان
3- استفاده از ماشین آلات منطبق بر استانداردهای روز دنیا در جهت تولید محصولات با کیفیت و توجه همزمان به مسائل زیست محیطی
4- استفاده از مواد اولیه مرغوب و حصول اطمینان از کیفیت این مواد به استناد آزمایشها و گواهی‌های آزمایشگاه های معتبر

جهت نیل به اهداف فوق پایش دائمی سیستم از طریق بررسی رضایتمندی مشتریان، استفاده از بازرسین شخص ثالث در صدور گواهی مختلف مورد نیاز و …… امکان پذیر شده است.

امکانات

بخش تضمین کیفیت شرکت کابل سازی تک با بهره گیری از امکانات زیر در جهت ارائه بالاترین کیفیت و جلب رضایت مشتری می کوشد:

1- آزمایشگاه های مجهز
» آزمایشگاه مراحل: در این آزمایشگاه خروجی کلیه دستگاه ها نمونه برداری، کنترل و آزمایش می شود.
» آزمایشگاه نهایی: کابل تکمیل شده در این مرحله تست نهایی شده و نتایج ذخیره می شود.
» آزمایشگاه مواد پلیمر: در این مرحله تست های مواد اولیه انجام می گیرد.

2- پرسنل متخصص در آزمایشگاه های کنترل کیفیت

3- تجهیزات و وسایل آزمایشگاه
دستگاه ها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه شرکت به روز و مدرن می باشد.

تست‌ها

تست هایی که توسط بخش کنترل کیفیت شرکت کابل سازی تک انجام می شود شامل دو دسته می باشند:

1- تست مواد اولیه
2- تست محصول

مجموعه تست هایی که در مجموعه کابل سازی تک بر روی محصولات انجام می شود به شرح زیر می باشد:

ItemTest descriptionStandard referenceTest Location
1Material testVisual test TAK Factory
2Diameter checkASTMTAK Factory
3Special resistanceASTMTAK Factory
4Material certificates checkASTM/IECTAK Factory
5Routine testElectrical resistance of conductorIEC 60228TAK Factory
6High voltage testIEC 60502TAK Factory
7Sample testConductor ExaminationIEC 60502TAK Factory
8Check of dimensionIEC 60502TAK Factory
9Type test (Electrical)Insulation resistance measurement at ambient temperature IEC 60502TAK Factory
10Insulation resistance measurement at maximum conductor temperature IEC 60502TAK Factory
11Voltage test for 4hIEC 60502TAK Factory
12Type test (Non-Electrical)Dimension (Measurement of thickness)IEC 60811TAK Factory
13Mechanical properties:IEC 60811TAK Factory
14TensileIEC 60811TAK Factory
15ElongationIEC 60811TAK Factory
16Thermoplastic properties:IEC 60811TAK Factory
17Hot pressure testIEC 60811TAK Factory
18Behavior at low temperatureIEC 60811TAK Factory
19Miscellaneous:IEC 60811TAK Factory
20Heat shock testIEC 60811TAK Factory
21Water absorption testIEC 60811TAK Factory
22Thermal stabilityIEC 60811TAK Factory
LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه